WYJAŚNIENIE 2 tresci SIWZ

Dodane przez: k_g | Data: Piątek, 29 grudnia 2017 godzina 17:51

WYJAŚNIENIE 2 treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''.

DO POBRANIA