INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodane przez: k_g | Data: Środa, 3 stycznia 2018 godzina 21:22

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: MDK.I.271.1.2017
Nazwa zadania: ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w
Lubaczowie''

DO POBRANIA