PROJEKT''NA TROPIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ''

Dodane przez: j_p | Data: Środa, 26 września 2018 godzina 14:01

W tym roku Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna. Dzięki dofinansowaniu może on realizować we współpracy z Urzędem Miejskim oraz w partnerstwie z Muzeum Kresów projekt pn. ''Na tropie własnej tożsamości kulturowej''.

W tym roku Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna. Dzięki dofinansowaniu może on realizować we współpracy z Urzędem Miejskim oraz w partnerstwie z Muzeum Kresów projekt pn. ''Na tropie własnej tożsamości kulturowej''.

Poprzez liczne działania w tym m.in. warsztaty, spotkania, wizyty studyjne, uczestnicy projektu mogą poznać historię Lubaczowa oraz naszego regionu. Projekt ma również przywrócić pamięć o wielokulturowości miasta oraz zwiększyć świadomość historyczną wśród mieszkańców Lubaczowa.

Do tej pory uczestnicy wzięli udział w działaniach, które miały za zadanie przybliżyć im historię naszego regionu oraz pokazać jak w ciekawy i interdyscyplinarny sposób można pokazać miejsca oraz wydarzenia z przeszłości i pielęgnować pamięć o nich. W tym celu międzypokoleniowa grupa odwiedziła Cieszanów, Gorajec, Radruż, Rzeszów, Basznię Dolną, Markową, Kolbuszową oraz Mielec.

Projekt rozpoczęły sierpniowe dwudniowe warsztaty pn. ''Historia i kultura naszym wspólnym dziedzictwem'', w których uczestniczyli seniorzy oraz młodzież z terenu naszego powiatu. W Cieszanowie międzypokoleniowa grupa poznawała historię miasta rozwiązując quest. Dzięki temu usłyszeli sporo ciekawostek związanych z miastem trzech kultur oraz odwiedzili miejsca związane z tradycją i religią Polaków, Ukraińców oraz Żydów. Uczestnicy projektu wzięli również udział w wykładzie historyka i regionalisty Tomasza Roga na temat życia i twórczości rzeźbiarza Grzegorza Kuźniewicza, który odbył się w dawnej cieszanowskiej synagodze, gdzie obecnie mieści się Dom Dziennego Pobytu Seniorów. Spotkanie zakończył występ kapeli ''Nad Brusienką''.

Kolejna część warsztatów odbyła się w Gorajcu. Międzypokoleniowa grupa zwiedziła cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz poznała zawiłą historię mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Drugiego dnia warsztatów uczestnicy projektu zwiedzili cerkiew św. Paraskewy w Radrużu oraz Muzeum Kresów. Dodatkowo młodzież wraz z przewodniczką wybrała się na spacer po Lubaczowie, podczas którego odwiedziła miejsca związane z wielokulturowością miasta. Uczniowie mieli okazję zobaczyć miejsce, w którym znajdowała się synagoga oraz getto. Tego dnia młodzież zwiedziła cerkiew św. Mikołaja w Lubaczowie.
<galeria 1>


Kolejnym działaniem była wizyta studyjna w Markowej, podczas której grupa odwiedziła muzeum zajmujące się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas II Wojny Światowej. Uczestnicy projektu zwiedzili wraz z przewodnikiem wystawę pokazującą udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie województwa podkarpackiego oraz poznali historię rodziny Ulmów z Markowej, która ryzykowała swoje życie dla ratowania żydowskich rodzin. To właśnie symbolicznie przedstawiony dom Ulmów jest centralnym miejscem sali wystawienniczej muzeum. Uczestnicy projektu wzięli także udział w lekcji muzealnej, podczas której poznali dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia oraz dowiedzieli się o znanych ludziach nauki i kina pochodzenia żydowskiego związanych z naszym województwem.
<galeria 2>


Chcąc poznać historię regionu młodzież oraz seniorzy zwiedzili także skansen w Kolbuszowej. Dzięki temu uczestnicy projektu przenieśli się na trochę do wsi z przełomu XIX i XX wieku z jej oryginalną zabudową, na którą składały się m.in. chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, młyn wodny, wiatraki, kuźnie, garncarnia. Nie zabrakło też budynków użyteczności publicznej - szkoły i kościoła. Zwiedzaniu towarzyszyły opowieści o życiu w dawnej wsi, pracy, odpoczynku i świętowaniu.
<galeria 3>


Podczas wizyty w Mielcu uczestnicy projektu odwiedzili stowarzyszenie JARTE, które zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych. Członkowie stowarzyszenia podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z realizacją projektów artystycznych, których celem jest ochrona przed zapomnieniem historii i kultury miasta oraz jego mieszkańców. Za przykład posłużyły projekty, które do tej pory zrealizowało stowarzyszenie wykorzystujące różne środki wyrazu od fotografii po performance. Ponadto wykonując ćwiczenie grupa dowiedziała się jak ważne jest archiwizowanie wszelkiego rodzaju dokumentów oraz ile informacji można odczytać z kilku fotografii czy dokumentów osobistych.
<galeria 4>


W ramach realizowanych działań grupa najmłodszych uczestników projektu, która pod okiem opiekunek przygotowuje spektakl teatralny dotyczący historii Lubaczowa, wzięła udział w warsztatach kulinarnych oraz kowalstwa artystycznego w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Dzieci zwiedziły również tamtejsze Muzeum Historii Lokalnej. Ponadto grupa obejrzała spektakl w Teatrze Maska oraz zwiedziała rzeszowską trasę podziemną. Spacerując kamiennym szlakiem Podziemnej Trasy Turystycznej uczestnicy projektu ''przenieśli się w czasie''. Dzięki temu mogli poczuć klimat dawnych czasów, zobaczyć historię miasta i poznać świat, który już nie istnieje. Dzieci wzięły też udział w spektaklu teatralnym. Dzięki temu miały okazję przeżyć spotkanie ze sztuką i ludźmi, którzy przybliżyli im swoją niezwykle interesującą pracę.
<galeria 5>


Projekt ''Na tropie własnej tożsamości kulturowej'' realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Małgorzata Richter