XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Dodane przez: k_g | Data: Czwartek, 31 października 2013 godzina 23:04

''WIARĘ USTRZEGŁEM''
(2 Tm 4 7-8)
XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Mariana Rojka
Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
10 - 17 listopada 2013 r.

10 listopada 2013 r. - niedziela
godz.11.00
Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dr Mariana Rojka Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, z udziałem chóru ''CANZONE'' Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

godz. 17.00
Spektakl teatralny pt. ''Przedstawienie bez próby'', w wykonaniu Teatru Amatorskiego FLORIANUM z Narola,
w reż. Doroty Szularz, Elżbiety Wajs i Sylwii Świętojańskiej. (Miejski Dom Kultury)

11 listopada 2013 r. - poniedziałek
godz. 11.00
Msza św. z homilią z okazji Odzyskania Niepodległości Polski, celebrowana przez Ks. Kanonika Andrzeja Stopyrę - Dziekana i Proboszcza
Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie, z udziałem pocztów sztandarowych, Chóru ''CANZONE'' Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

godz. 17.00
Koncert ''Patriotyzm jest w nas'', z okazji 95 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Przedstawienie pt. ''Na Zamku w Jaworowie'', w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie, oraz koncert patriotyczny,
w wykonaniu uczniów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. (Miejski Dom Kultury)

12 listopada 2013 r. - wtorek
godz. 18.00
Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 19.00
Wykład Ks. dra hab. prof. Roberta Biela z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, pt. ''Wiara i życie eklezjalne w cieniu współczesnych zagrożeń.''
(aula konkatedry)

13 listopada 2013 r. - środa.
godz. 18.00
Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 18.45
Spektakl pt. ''Wam czytam psalm'', w wykonaniu Teatru Małych Form - scenariusz i reż. Grażyna Bielec.
godz. 19.30
Wykład Ks. Prałata dra Franciszka Nieckarza - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pt. „Mamo, tato, dlaczego wy się nie modlicie? Dlaczego nie mówicie mi o Jezusie...?
(Miejski Dom Kultury)

14 listopada 2013 r. - czwartek
godz. 18.00 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 19.00
Wykład Ks. Kanonika dra Michała Maciołka - Kanclerza Kurii Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, pt. ''Wiara Maryi wzorem i natchnieniem człowieka współczesnego.''
(aula konkatedry)

15 listopada 2013 r. - piątek
godz. 18.00
Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze,
godz. 19.00 - Wykład Ks. dra hab. prof. Kazimierza Święsa, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
pt. ''Specyfika polskich uwarunkowań nowej ewangelizacji.'' (aula konkatedry)

16 listopada 2013 r.- sobota
Spotkanie Młodych Chrześcijan.

godz. 10.00
II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie
(hala sportowa Zespołu Szkół)

godz. 17.00
Spektakl Teatru Arka Lwowska pt. ''Anioł w klatce'', wg Mieczysława Malińskiego, w reż. Ks. Józefa Jana Dudka
(Miejski Dom Kultury)

godz. 18.00
Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze o kanonizację Bł. Jana Pawła II.
godz. 19.00
Wykład Ks. prof. dra hab. Mirosława S. Wróbla,
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
pt. ''Wiara Jezusa i Kościoła w blasku Bożego Słowa i w mocy Ducha Świętego''.
(aula konkatedry)

17 listopada 2013 r.- niedziela
godz 11.00
Zakończenie XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Msza św. z homilią Ks.prof. Mirosława Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
(konkatedra)

godz. 17.00
Koncert pt. '''Wstań i chodź''', w wykonaniu zespołu GOSPEL RAIN z Lublina, w reż. Grzegorza Głucha.
(Miejski Dom Kultury)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie
Organizator:
Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

Instytucje sponsorujące i współpracujące:
Dziekan i Proboszcz Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
Zespół Szkół w Lubaczowie

Patronat medialny:
Katolickie Radio Zamość.
Telewizja Lubaczów
Miesięcznik ''TERAZ'' wydawany
przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.