Grupa Breakdance GRUBY LOLO

Grupa breakdance ''Gruby lolo'' działająca przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie powstała w marcu 2009 r., choć początki jej istnienia sięgają 2005 r. Opiekunem grupy jest instruktor pani Iwona Zabrońska - Kapłon. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po dwie godziny w sali widowiskowej MDK.
Breakdance jest jednym z najmłodszych, a zarazem najmodniejszych stylów tanecznych. To taniec trudny, wymagający dużej sprawności fizycznej oraz systematycznego, intensywnego treningu, co pociąga za sobą zachowanie samodyscypliny. Z drugiej strony pozwala na dowolność ruchową, funkcjonuje poza normami. Pozwala na improwizację, daje możliwość wyzwolenia osobistej ekspresji. Dzięki swej widowiskowości, breakdance przyciąga gapiów, którzy chętnie później próbują swych sił w tańcu. Obecnie taka forma spędzania wolnego czasu cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ten styl przeznaczony jest raczej dla chłopców, choć nie brakuje odważnych dziewczyn. Na zajęciach wszyscy ciężko trenują aby uzyskać odpowiednio wysoki poziom i móc prezentować się jak najlepiej podczas wielu imprez miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
Chłopcy zgodnie twierdzą, że: ''breakdance to sens życia, sposób wyrażania siebie, oderwanie się od rzeczywistości, świetny sposób na nudę, kształtowanie ciała, praca w grupie i po prostu radość z tańczenia, a tańcząc czujemy, że żyjemy''.