FESTIWAL SŁOWA 2021

ANEKS DO REGULAMINU

XXII Ogólnopolski Festiwal Słowa
W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną /wzrost kosztów utrzymania, wzrost cen noclegów, likwidacja szkolnych schronisk turystycznych/ jesteśmy zmuszeni do podniesienia kwoty akredytacji dla uczestników festiwalu z kwoty 150 zł. do kwoty 220 zł. od osoby! Przepraszamy za zaistniałą sytuację, liczymy na zrozumienie. Liczymy, że pomimo wszystko nie przeszkodzi to nam spotkać się w maju na Festiwalu. Serdecznie pozdrawiamy!


REGULAMIN


KARTA ZGŁOSZENIA DO 16 LAT KARTA ZGŁOSZENIA PO 16 ROKU

INSTRUKTORZY/PUBLIKACJA WIZERUNKU/