KARTKA WALENTYNKOWA

Dodane przez: j_p | Data: Środa, 19 stycznia 2022 godzina 13:48

KARTA ZGŁOSZENIAREGULAMIN
KONKURS PLASTYCZNY KARTKA WALENTYNKOWA

Organizator:
Miejski Dom Kultury
im. Aleksandra Sas Bandrowskiego
w Lubaczowie
tel. 16 632 96 35 wew. 24, www.mdklubaczow.pl

Cel konkursu:
- popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
- uczczenie dnia Św. Walentego jako patrona zakochanych, w twórczości plastycznej, literackiej,
- kształcenie umiejętności pięknego wyrażania przyjaźni i sympatii w języku polskim,
- konfrontacja twórczości uczestników.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i młodzieży,
( klasy, grupy, indywidualni wykonawcy itp. )
2. Obejmuje następujące grupy wiekowe: I grupa - klasy I - IV
II grupa - klasy V - VIII
III grupa - młodzież /szkoła średnia/
3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej.
Praca powinna zawierać krótki literacki tekst dotyczący dnia św. Walentego.
4. Zdjęcie lub scan pracy należy wysłać do 10 lutego 2022 r. na adres: iwona.kaplon@mdk.lubaczow.pl
5. Laureaci otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego br. na stronie www. mdklubaczow.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celach popularyzatorskich.

Serdecznie zapraszamy !