Zajęcia plastyczne

W Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie organizowane są zajęcia z rysunku i malarstwa, w których mogą uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów MDK, artystów malarzy Janusza Szpyta i Stanisława Sobczyka. Obecnie zajęcia prowadzi Aleksandra Hojdak. Naukę można zacząć w każdej chwili, gdyż ten rodzaj twórczej działalności jest pracą indywidualną, gdzie każdy tworzy w swoim własnym tempie. Pracownia zapewnia profesjonalne wyposażenie oraz materiały plastyczne. Podczas zajęć porusza się wiele interesujących tematów.
W naszej pracowni dzieci poprzez zajęcia plastyczne rozwijają swoją naturalną potrzebę twórczości artystycznej, wyobraźnię i kreatywność. Uczą się cierpliwości i dokładności. Zajęcia pozwalają dzieciom na rozwijanie zdolności manualnych oraz percepcji. Umożliwiają im pierwszy kontakt z narzędziami plastycznymi takimi jak: pastele, ołówek miękki, węgiel czy farby.
Młodzież na zajęciach plastycznych zdobywa wiedzę i umiejętności otwierające im drogę do dalszego kształcenia w szkołach plastycznych i na studiach artystycznych. Uczestnicy warsztatów uczą się kompozycji, przestrzeni oraz wyczucia koloru. Uwrażliwiają się na temperaturę barw, czy grę światła i cienia. Kształci się ich wrażliwość plastyczna, która pozwala im wyrazić swoje emocje i myśli w różnorodnej formie plastycznej. Dodatkowo przez kopiowanie z albumów i książek dzieł wielkich artystów poznają różne techniki malarskie. Dowiadują się, że rysunek oraz malarstwo zależą od siebie.
Dorośli z kolei mogą rozwijać swoje zainteresowania albo od początku uczyć się nowych umiejętności, aby wypełnić wewnętrzną potrzebę twórczości artystycznej. Na zajęciach istnieje możliwość rysunku z natury, studyjnych lub kopii mistrzów. Używając profesjonalnych materiałów dorośli pracują nad swoim indywidualnym stylem, kreską i plamą.